8535 | دیالوگهای ماندگار

ننه..!
هرچی بدبختی کشیدیم؛
گفتی :”حکمت خداست”
ببین ننه…
نیشونی این حکمتو بده برم در خونش
بگم دِ لامصب،
مشکلت با من چیه آخه…؟!
بهروز وثوقی


آقای مدیرپنجشنبه ,۳ مرداد , ۱۳۹۲ بازدید : بدون نظر دیالوگهای ماندگار